שיתופי פעולה

הספרייה הלאומית מחויבת להרחיב ככל האפשר את שיתופי הפעולה ותוכניות השותפות כדי לטפח ולקדם את ההיכרות של גורמים בעולם עם אוספי הספרייה, להבליט את מקומה כמרכז תרבות מן השורה הראשונה ולהעמיק את מעורבות השותפים בתחום. לספרייה שותפויות עם ספריות, ארכיונים, מוזאונים, קהילות, בתי ספר ומוסדות נוספים ברחבי ישראל ובעולם כולו, ומספרם הולך וגדל משנה לשנה. במסגרת שיתופי הפעולה וביוזמת קרן רוטשילד 'הנדיב' אירופה מתקיימת התוכנית גשר לאירופה, והיא רכיב חשוב בתהליך ההתחדשות של הספרייה. התוכנית נועדה להנגיש את אוצרות הספרייה לקהלים מגוונים בישראל ובעולם ולעודד היכרות מעמיקה של הציבור עם האוספים בדרכים חדשות ומסקרנות. במסגרת התוכנית מונגשים תחומי המומחיות של הספרייה באמצעות שיתוף ידע, הכשרה מקצועית, מעורבות קהילתית והצעת שירותים דיגיטליים. עוד היא נועדה למצב את הספרייה כצומת למפגשים פיזיים ומקוונים, שבהם אנשים בישראל ובאירופה שלהם עניין משותף במורשת, בתרבות ובחינוך היהודיים, יכולים לחלוק ביניהם מידע.
באמצעות התוכנית נוצרו שיתופי פעולה בין הספרייה הלאומית למוזאונים, ארכיונים, אנשי חינוך ופעילים בקהילה, המשתתפים בכנסים ובמפגשים ועובדים במוסדות המקדמים תרבות ולימוד יהודיים ברחבי אירופה.
מאמץ מרוכז מושקע במיזם סריקה דיגיטלית של פריטי הספרייה, המרחיב את הנגישות לחומרים שבאוספיה ובאוספי המוסדות המשתתפים במיזם ברחבי העולם.
מאמץ זה מבטא את המנדט של הספרייה והוא בליבת השליחות שקיבלה על עצמה לשמש ספרייה לאומית הן למדינת ישראל הן לעם היהודי בתפוצות. המפות האינטראקטיביות להלן הן דוגמאות ספורות לפירות עבודתה של הספרייה במילוי שליחות זו.

שיתופי פעולה בין־לאומיים

שיתופי פעולה בישראל

תמונה מתוך עמוד הבית: מפה דמיונית של ירושלים, רומיין דה הוך, אמסטרדם, המאה השבע־עשרה.