כספים

הגידול בהכנסותיה של הספרייה הלאומית ואופי הוצאותיה שופכים אור על מגמות המאפיינות עשר שנות ההתחדשות.

תמונה: רשימת שד"רים מארץ ישראל לארצות הברית, 1850, אוסף הארכיונים, הספרייה הלאומית

בעשר השנים האחרונות, שנות מיזם ההתחדשות של הספרייה, גדל תקציבה בהתמדה, ואופי ההוצאות ומקורות המימון השתנו. מצב זה מצייר בבואה נאמנה של יציבות הספרייה מזה ושל תהליך ההשתנות שהיא נתונה בו מזה. בשנים אלה גדלה מאוד ההשקעה באוספים וברכישות, בתוכניות התרבות והחינוך ובהנגשה דיגיטלית, וגדל גם מספר התורמים לספרייה.

הגדלת התקציב הכולל של הספרייה הלאומית

במשך עשר שנות ההתחדשות גדל התקציב בהתמדה. התרשים להלן מציג את העלייה בסך ההכנסות שנועדו הן לתוכניות הספרייה הן לתכנון משכן הספרייה החדש ובנייתו.

איך השפיע מיזם ההתחדשות על הוצאות הספרייה הלאומית?

בעשור שחלף מתחילת מיזם ההתחדשות, פיתחה הספרייה שלושה תחומים עיקריים.

*ההוצאות הגבוהות במיוחד בשנים 2016‒2017 נובעות מרכישת שלושה אוספים יוצאי דופן: אוסף ספריית ולמדונה, הגניזה האפגנית ואוסף התצלומים של דן הדני.

גידול במספר מקורות המימון

בעשור הראשון למיזם ההתחדשות הבטיחה הספרייה הלאומית מקורות מימון חדשים ואיזנה בין מקורות ממשלתיים, לא־ממשלתיים ופרטיים.