החזון

הספרייה הלאומית של ישראל – ספרייתו של העם היהודי ושל מדינת ישראל – היא מרכז דינמי ללימוד, תרבות, יצירה ושיתופי פעולה.

תמונה: קמע ועליו שם האל (שדי), שמות מלאכים וסמלי שנים־עשר השבטים. המאה התשע־עשרה.

בשנת 2007 אישרה הכנסת את חוק הספרייה הלאומית, ובו מובאות מטרותיה: 'איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט'. מטרותיה אלה מגלמות את שאיפת הספרייה לצקת משמעות יצירתית וחדשה במושג 'עם הספר'.

בשנת 2010 החל בספרייה הלאומית תהליך התחדשות רב־השראה, שמטרתו להפוך את הספרייה לצומת פעיל ורלוונטי למחקר, להפצת ידע, לחיי תרבות ויצירה. הספרייה משרתת את הקהילות השונות במדינת ישראל ואת העם היהודי בתפוצות ומציעה לציבור בארץ ובעולם גישה לאוצר בלום של ידע ומורשת. תהליך התחדשות מהפכני זה כולל יוזמות עדכניות בתחום החינוך, התרבות ופיתוח המאגרים הדיגיטליים, והוא יושלם עם סיום בניית המשכן החדש, ההולך ונבנה בימים אלה.

מופת להפצת ידע ומחקר

נגישות חופשית
מרכז דינמי למחקר ולימוד
ספק תוכן דיגיטלי בנושאים הנוגעים לישראל וליהדות
תוכניות חינוך חדשניות

מופת לשימור התרבות, היצירה והגיוון

שימור המורשת האינטלקטואלית והתרבותית של העם היהודי ושל ארץ ישראל
תוכניות תרבות לעידוד מעורבות של קהלים מגוונים
יוזמות לעידוד יצירה
תצוגות קבע ותערוכות מתחלפות